Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:09:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 65ΣΕΩΗ4-ΗΝ3
 2. Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων στο ΤΠΔΥ Τακτικής Σεπτεμβρίου 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:09:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤΑΙΩΗ4-Ι9Σ
 3. Θέμα: ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΔ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:08:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 63ΞΒΩΗ4-Ξ7Σ
 4. Θέμα: ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:08:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 94ΤΣΩΗ4-Ε52
 5. Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:08:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΩΔΙΩΗ4-Α0Α
 6. Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων στο ΤΠΔΥ Τακτικής Σεπτεμβρίου 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 13:08:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΗΘΘΩΗ4-ΤΗΖ
 7. Θέμα: ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 12:22:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ44ΚΩΗ4-ΡΛ9
 8. Θέμα: ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΔ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 28/09/2020 12:21:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Π6ΘΩΗ4-30Δ
 9. Θέμα: Αμοιβή ηλεκτρολόγου αντλιοστασίων
  Ημ/νια: 25/09/2020 08:53:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω34ΓΩΗ4-0ΟΛ
 10. Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε. ΑΦΜ 044684568 με μέση έκπτωση Εμ=1,00% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 37.706,28 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 46.755,79 € Φ.Π.Α
  Ημ/νια: 24/09/2020 14:43:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΨΟΝΩΗ4-ΨΘ7