Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

                                                              ΑΔΑ: 6ΣΓΗΩΗ4-ΝΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χώρα Σφακίων, 29-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 1301

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ  

Τ.Κ. 73011-Χώρα Σφακίων

Τηλ. 2825340021

Fax: 2825340017

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

Ιστοσελίδα: www.dimos-sfkaion.gr                              

        

                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2019 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2019) σύμφωνα με την με αριθμό 17/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙ9ΩΗ4-ΩΔΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων δημοπρασίας

Και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Π. Δ/γμα 270/1981 και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 ΦΕΚ 1970Β/7-6-2017, οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

Καθορίζονται οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας στους κάτωθι πίνακες και προσδιορίζονται από τα υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ. ως εξής:

Τοποθεσία

Άσκηση Δραστηριότητας

Τετραγωνικά Μέτρα

Ελάχιστη προσφορά ανά τ. μ.

Α.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Γ.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

 

Δ. Δυτ.Παραλία

                   Αγίας Ρουμέλης

 

τοποθέτηση κανό

 

20τ.μ.

 

30€

Λουτρο

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση ομπρελών

150 τ.μ.

12€

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

30€

Γλυκά Νερά

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Χ.Σφακίων   παραλία Φυλακή

τοποθέτηση ομπρελών

 

150 τ.μ.

 

12€

Φραγκοκάστελλο Βάταλος

τοποθέτηση ομπρελών

200 τ.μ.

12€

Φρ. Ορθη Άμμος

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Σκαλωτή Λάκκοι

τοποθέτηση ομπρελών

100τ.μ.

12€

Μάρμαρα

ομπρελοκαθίσματα

100 τ.μ.

12€

Μάρμαρα

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

15 τ.μ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   1000 ΕΥΡΩ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

(ΕΓΣΑ 87)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

NATURA 2000

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Α.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

150ΤΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1     496183.06   3898211.45     15.00

2     496194.67     3898201.94     10.00

3     496188.33     3898194.21     15.00

4     496176.73     3898203.71     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Γ.Δυτ.Παραλία Αγ.Ρουμέλης

150ΤΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ      Χ         Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1     495970.56   3898259.73     15.00

2     495985.56   3898259.90       10.00

3     495985.66   3898249.90     15.00

4     495970.67   3898249.74     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Δ. Δυτ.Παραλία

                   Αγίας Ρουμέλης

20τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=496194.340

Ψ=3898171.834

τοποθέτηση κανό

 

Λουτρο

20 τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=507005.000

Ψ=3894856.135

τοποθέτηση κανό

 

Παραλία/Κέραμος Λουτρό

150 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1     507176.63   3895025.35     8.00

2     507169.97   3895029.79   18.75

3     507180.40   3895045.38     8.00

4     507187.05   3895040.93   18.75

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση κανό

20 τ.μ.

ΚΑΝΟ

Χ=50725.680

               Ψ=3895077.042

τοποθέτηση κανό

 

Γλυκά Νερά

100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       509589.49   3895122.61     10.00

2       509580.24   3895118.80     10.00

3       509576.43   3895128.05     10.00

4       509585.68   3895131.85     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Χ.Σφακίων     παραλία Φυλακή

150 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε150ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       514152.90 3894295.51     8.00

2       514152.43 3894303.50   18.75

3     514171.14   3894304.62       8.00

4     514171.62   3894296.63   18.75

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Φραγκοκάστελλο Βάταλος

200 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε200ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       519567.47 3894057.04     20.00

2       519580.14 3894041.56     10.00

3       519572.41 3894035.23     20.00

4       519559.74 3894050.70     10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Φρ. Ορθη Άμμος

100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ         Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       522502.22 3893118.26     20.00

2       522522.08 3893115.90     5.00

3       522521.49 3893110.93     20.00

4       522501.63 3893113.29     5.00

Ομπρέλες-23ξαπλώστρες

 

Σκαλωτή Λάκκοι

     100τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ       Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1     524084.14 3892739.14 12.50

2     524096.64 3892739.03   8.00

3     524096.56 3892731.03 12.50

4     524084.06 3892731.14     8.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Μάρμαρα

100 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ε100ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ       Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       505147.19 3894591.17   10.00

2       505155.40 3894585.47   10.00  

3       505149.70 3894577.25   10.00

4       505141.49 3894582.95   10.00

Ομπρέλες-ξαπλώστρες

 

Μάρμαρα

15 τ.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑ Ε= 15ΤΜ

ΚΟΡΥΦΕΣ       Χ       Ψ           ΠΛΕΥΡΕΣ

1       505124.04 3894548.94   5.00

2       505119.38 3894550.75   4.00  

3       505120.83 3894552.67   5.00

4       505125.49 3894552.67   4.00

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

 

Ημερομηνία και τόπος δημοπράτησης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 10.30

στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελλος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο, ημέρες και ώρες εργάσιμες, διεύθυνση: Δημαρχείο Σφακίων Τ.Κ.73011, τηλέφωνο:2825340021 πληροφορίες Μαραγκάκης Στέλιος.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 19/04/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

 

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ