Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος