banner

Ο κόμβος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Σφακίων. Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για θέσεις εργασίας, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που προκηρύσει ο Δήμος,  επίσης μπορείτε να διαβάσετε ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ “ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΣΦΕΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΤΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ1

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 2Α

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 2Β

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 3

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 4

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 1

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 2

 

 

Τηλεοπτικά σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον κορωνοϊό

Νέα ενημερωτική καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας "Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές"

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             Χώρα Σφακίων,28/02/2020      

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ: 396

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

 

                  ΠΡΟΣ :

 

 • Το Δήμαρχο Σφακίων:  Χιωτάκη Μανούσο του Ιωσήφ
 • Τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Αθητάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, 2) Γερωνυμάκη Γεώργιο του Σταύρου, 3) Ζερβό Ιωάννη του Ιωάννη, 4) Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου, 5) Μπολιώτη Ιωάννη του Ιωσήφ, 6) Νικολουδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7) Ορφανουδάκη Εμμανουήλ του Ιωσήφ, 8) Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο του Παύλου, 9) Σοφούλη Πέτρο του Χρήστου, 10) Σταματάκη Παύλο του Στυλιανού, 11) Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ, 12) Χιωτάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ.
 • Κοινότητες:  Αγίας Ρουμέλης Πρόεδρος: Τζατζιμάκης Ιωάννης του Ιωσήφ, Αγίου Ιωάννη Πρόεδρος:  Μαλεφάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, Ανωπόλεως Πρόεδρος: Κριαράς Νικόλαος του Γεωργίου, Ασκύφου Πρόεδρος: Καρκάνης Ιωάννης του Παντελή, Ασφένδου Πρόεδρος: Γιαννουλάκης Σταύρος του Νικολάου, Ιμπρου Πρόεδρος: Τσαπάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πατσιανού Πρόεδρος: Λεδάκης Γεώργιος του Νικολάου, Σκαλωτής Πρόεδρος: Γλυνιαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Χώρας Σφακίων Πρόεδρος: Δουρουντάκη Αργυρώ- Ευαγγελία του Μάρκου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 64,67,69  του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης),που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων που βρίσκεται στη Χώρα Σφακίων την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020, ώρα 11:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

 • Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση
 • 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σφακίων 2020 και Ο.Π.Δ
 • 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Α.Δ. Κληροδοτήματος Γ. Ξενουδάκη οικονομικού έτους 2020
 • Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  έργων άνω του ποσού των 5.869,00 ευρώ για το έτος 2019
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,00 ευρώ για το έτος 2019
 • Ορισμός επιτροπών: 1)παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών 2) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών 3) αξιολόγησης ενστάσεων 4) παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων
 • Έγκριση σύμβασης επενδυτικού δανείου σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού μέσω το προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για το έργο  «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σφακίων»
 • Έγκριση σύμβασης επενδυτικού δανείου σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού μέσω το προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για το έργο  «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών Αγίου Νεκταρίου- Ασφένδου, Καψοδάσους- Πατσιανού και Σκαλωτής Δήμου Σφακίων»
 • Έγκριση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (ecrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019»
 • Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Σφακίων
 • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Σφακίων με Δήμο Χανίων για τεχνική υποστήριξη
 • Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος
 • Έγκριση συμμετοχής και ψήφιση πίστωσης στον 4ο Μαραθώνιο Κρήτης
 • Αίτημα παραχώρησης χρήσης δημοτικού σχολείου Αγίου Ιωάννη

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                           

                                     Ψαρουδάκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σφακίων ενημερώνει τους δημότες του ότι μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δώσει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους (οικίες ή επαγγελματικοί χώροι), μπορούν έως 31/03/2020 να υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου μας, δήλωση με τα ορθά στοιχεία, χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή αναδρομικών χρεώσεων δημοτικών τελών. Διαφορές στους αναλογούντες  φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 01/01/2020 σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9 και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά.

Για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στην παραπάνω ευεργετική ρύθμιση για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους απαιτείται:

 • Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λ.π.)
 • Φωτοτυπία τίτλου τακτοποίησης αυθαιρέτου (αν υπάρχει)
 • Φωτοτυπία πρόσφατου Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 • φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή/και εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Δήμο στα τηλέφωνα 2825340016 - 2825340015