banner

Ο κόμβος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Σφακίων. Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για θέσεις εργασίας, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που προκηρύσει ο Δήμος,  επίσης μπορείτε να διαβάσετε ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.α.

Πρόσκληση Δ.Σ 10-10-2019

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Χώρα Σφακίων,04/10/2019      

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                          Αριθμ. Πρωτ: 3605

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

 

                 ΠΡΟΣ :

 

 1. Το Δήμαρχο Σφακίων: Χιωτάκη Μανούσο του Ιωσήφ
 2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Αθητάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, 2) Γερωνυμάκη Γεώργιο του Σταύρου, 3) Ζερβό Ιωάννη του Ιωάννη, 4) Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου, 5) Μπολιώτη Ιωάννη του Ιωσήφ, 6) Νικολουδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7) Ορφανουδάκη Εμμανουήλ του Ιωσήφ, 8) Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο του Παύλου, 9) Σοφούλη Πέτρο του Χρήστου, 10) Σταματάκη Παύλο του Στυλιανού, 11) Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ, 12) Χιωτάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ.
 • Κοινότητες: Αγίας Ρουμέλης Πρόεδρος: Τζατζιμάκης Ιωάννης του Ιωσήφ, Αγίου Ιωάννη Πρόεδρος: Μαλεφάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, Ανωπόλεως Πρόεδρος: Κριαράς Νικόλαος του Γεωργίου, Ασκύφου Πρόεδρος: Καρκάνης Ιωάννης του Παντελή, Ασφένδου Πρόεδρος: Γιαννουλάκης Σταύρος του Νικολάου, Ιμπρου Πρόεδρος: Τσαπάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πατσιανού Πρόεδρος: Λεδάκης Γεώργιος του Νικολάου, Σκαλωτής Πρόεδρος: Γλυνιαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Χώρας Σφακίων Πρόεδρος: Δουρουντάκη Αργυρώ- Ευαγγελία του Μάρκου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 64,67,69 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης),που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων που βρίσκεται στη Χώρα Σφακίων την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

 • Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

 

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σφακίων»
 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σφακίων»
 3. Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σφακίων».
 4. Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σφακίων».
 5. Μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της δολιοφθοράς στις παροχές νερού.
 6. Ορισμός εκπροσώπους του Δήμου μας στην Τριμελή Κοινή Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης της σύμβασης με τη ΔΕΔΙΣΑ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                               Σταύρος Ψαρουδάκης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΥΔΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α.- ΕΣΟΔΑ

α/α

Περιγραφή Εσόδου

Ποσόν

 

Α.1

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296017-62                      

14.868,21 €                        

Α.2

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296161-09

                     2,20 €

Α.3

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296190-38

                   13,46 €

Α.4

Μετρητά ταμείου

0

Α.5

Κέρδη από μερίσματα μετοχών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)                                

5.677,73 €                                                                    

Α.6

Χορηγία από Ωνάσειο Ίδρυμα

16.066,66€

Α.7

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ                                                                                                      

1,73€                                                                                                                                                    

     

Σ.Α - Σύνολο Εσόδων                                                                                                      

36.629,99€

Β.- ΕΞΟΔΑ

α/α

Περιγραφή Εξόδου

Ποσόν

Β.1

Βραβεύσεις - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Μαθητών και Φοιτητών                          

0

Β.1.1

Εφάπαξ χρηματικά βραβεία

0

Β.2

Επιμόρφωση Μαθητών

26.270,20 €                        

Β.2.1

Μαθήματα Πληροφορικής

1.370,20 €                                                

Β.2.2

Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου

24.900 €

Β.3

Μνημόσυνο και Εκδηλώσεις Μνήμης Γ.Ξενουδάκη

1.000 €

Γ.4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                        

67,26 €

Σ.Β - Σύνολο Εξόδων

                                                                                               27.337,46 €                                                  

Γ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Περιγραφή

Ποσόν

Σ.Α - Σύνολο Εσόδων

36.629,99 €

Σ.Β -Σύνολο Εξόδων

27.337,46 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9.292,53 €

ΝΙΚΗΤΕΙΑ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της 6ης Πανελλήνιας και Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού και λόγω της αναβολής των καθιερωμένων ετήσιων αγώνων, ‘’Νικήτεια’’ , αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, ότι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες, στο γήπεδο του Φραγκοκάστελλου (09:30-12:00)

Ο Δήμαρχος

Μανούσος Χιωτάκης

Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακές εκλογές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              23 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως ισχύει.
 1. Την αριθ. 45/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Ηρακλείου με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου  2019 οι αναφερόμενοι σ' αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της εκλογικής περιφερειακής ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

 

 

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης

Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

 

Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», με έμβλημα τη λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΑΝΙΗΛ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Χανίων

 • . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΑΡΚΟΥ
 • . ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • . ΔΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 • . ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 • . ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • . ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 • . ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 • . ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • . ΜΟΤΑΚΗ ΚΟΥΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ
 • . ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 • . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • . ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 • . ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • . ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
 • . ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • . ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • . ΠΗΧΑ ΒΑΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • . ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • . ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 • . ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Β’  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΞΑΣΤΕΡΙΑ! ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» με έμβλημα ένα κόκκινο αστέρι.

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

 1. ΒΑΓΔΑΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ
 2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 4. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 7. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΥΡΤΩ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ
 8. ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ
 9. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 10. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 11. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 12. ΦΑΖΟΣ - ΦΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 13. ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Γ’  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: "ΚΡΗΤΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ" με έμβλημα, στο άνω τμήμα ένα έγχρωμο περίγραμμα της Κρήτης με τα χρώματα πράσινο, μωβ, φούξια, πορτοκαλί και μπλε και από κάτω τη λέξη ΚΡΗΤΗ, με κεφαλαία γράμματα, σε χρώμα πράσινο και από κάτω μία γραμμή ιδίου χρώματος. Ακριβώς από κάτω ακολουθούν με μικρά καλλιγραφικά γράμματα, χρώματος πορτοκαλί, οι λέξεις «η ζωή μας» με τα γράμματα «ζ» και «ς» να είναι μεγαλύτερα. Το σήμα κλείνει με την ένδειξη «Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης» με μαύρα γράμματα κι ακριβώς από κάτω το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης με μικρά γράμματα πράσινου χρώματος, «Σταύρος Φ. Αρναουτάκης».

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

 • . ΒΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 • . ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • . ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 • . ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ – ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΑΒΒΑ
 • . ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • . ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΕΡΙΚΛΗ
 • . ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • . ΛΕΒΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 • . ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 • . ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • . ΜΑΚΡΑΚΗ-ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
 • . ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ-ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 • . ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
 • . ΜΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • . ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ
 • . ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 • . ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 • . ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • . ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
 1. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Δ’  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ" με έμβλημα το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου «Ε», το οποίο βρίσκεται εντός δάφνινης στεφάνης.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

 

 1. ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 2. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 4. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΚΟΝΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 9. ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 10. ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
 11. ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 12. ΤΖΙΛΙΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ

 

Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: "Ανυπόταχτη Κρήτη Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση" με έμβλημα αποτελούμενο από τις λέξεις «Ανυπόταχτη Κρήτη» στο επάνω μέρος και τις λέξεις «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στο κάτω μέρος γραμμένες σε ορθογώνιο πλαίσιο που ξεκινά με δύο τρίγωνα αντίθετα μεταξύ τους και καταλήγει σε διαφορετικού μεγέθους τρίγωνα που σχηματίζουν την Κρήτη.

ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

 

 1. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 2. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
 5. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 6. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΚΡΙΑΡΑ ΒΑΣΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 9. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 10. ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΕΥΤΥΧΙΟΥ
 11. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 13. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 14. ΡΟΜΠΟΛΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 15. ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 16. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤ’  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: "Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ!" με έμβλημα το οποίο περιλαμβάνει το όνομα του συνδυασμού «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ!» με κεφαλαία γράμματα σε χρώματα μπλε και κόκκινο και σημείο στίξης το θαυμαστικό. Το «Η ΚΡΗΤΗ» βρίσκεται σε πρώτη γραμμή με κεφαλαία μπλε γράμματα και το «ΜΠΡΟΣΤΑ!» ακριβώς από κάτω με κεφαλαία κόκκινα γράμματα. Συνοδεύεται δεξιά από το βέλος το οποίο αποτελείται από μικρούς τριγωνικούς σχηματισμούς και συμβολίζει την κίνηση προς τα εμπρός, την πρόοδο, την ανάπτυξη και το μότο μας «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ». Είναι σε χρώματα μπλε και γαλάζιο που παραπέμπουν στα χρώματα του ουρανού και της θάλασσας, αλλά και σε κόκκινο που συμβολίζει το πάθος, την τόλμη και την ψυχή των Κρητικών. Στην τελευταία γραμμή με κεφαλαία μπλε γράμματα τίθεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» και κάτω από το όνομα, με κεφαλαία κόκκινα γράμματα η ιδιότητα ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης.

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

 

 1. ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 4. ΒΛΗΣΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΤΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 6. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 7. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΚΟΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 9. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 10. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 11. ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΛΑΝΤΑΣ) του ΙΩΣΗΦ
 13. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 14. ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
 15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 16. ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 17. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
 19. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ