banner
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων.
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος έχει σκοπό να σας παρέχει μία πλήρη ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον Δήμο μας.
 

 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 3 με τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες - Εργασίες

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 3 με τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες - Εργασίες» στο πλαίσιο του Έργου « Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές του Δήμου Σφακίων μετά τη θεομηνία των 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 (καταιγίδα ΩΚΕΑΝΙΣ)», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (ΟΠΣ 5202268).
Αριθμ. Πρωτ.: 441367

Σχετικο αρχειο εδω

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2023

Σχετικο αρχειο με τους πινακες επιτυχοντων εδω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-08-2023.

Σχετικά αρχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

Στη Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 7η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 2060/03-8-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α ́ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023», χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

4) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος 5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης, Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης, Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών . Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Μετά και την ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης επειδη η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. (ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024». .

Σχετικα  αρχεια

1 2 3 4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εν μέσω δύσκολων καιρών ,όπου η έννοια της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού και της προσφοράς αποκτά ιδιαίτερο νόημα, πράξεις όπως αυτή που θα αναφέρουμε αξίζουν το θαυμασμό και τις ευχαριστίες μας! Αναφερόμαστε στη δωρεά που πραγματοποίησε η κ.Αικατερίνη Μπολιώτη- Τσιριντάνη στο δημοτικό σχολείο Βουβά Σφακίων, ύψους 50.000 ευρώ, προκειμένου το χρηματικό ποσό να διατεθεί ως εξής, μέχρι εξαντλήσεως του: Κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να δίνεται ως βραβείο, το χρηματικό ποσό των χιλίων ( 1.000 ) ευρώ στον καλύτερο μαθητή/ καλύτερη μαθήτρια της ΣΤ τάξης Δημοτικού ,δηλ στο μαθητή/ μαθητρια που θα συγκεντωσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Το παραπάνω βραβείο ,που ονομάζεται " βραβείο Αικατερίνης Μπολιώτη", θα ανακοινώνεται στους μαθητές του σχολείου κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, προκειμένου να λειτουργεί ως κίνητρο αριστείας και ανάπτυξης ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.

Η προσφορά της κ.Μπολιώτη στο σχολείο του χωριού καταγωγής της , μας συγκινεί και μας γεμίζει ευγνωμοσύνη απέναντι της. Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να είναι γερή και να απολαμβάνει τους κόπους και τη προσφορά της!

Με εκτίμηση Αφροδίτη Σφηνιά Αντιδήμαρχος Σφακιών

Αργυρώ Καρτσωνάκη Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Βουβά Σφακίων

δημοτικο βουβα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. Αριθμός απόφασης 38/2023. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24%». Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1436/9-6-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24% »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος

4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,i με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» με την με ΑΠ 10153 / 22 – 10 – 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ1Η46ΜΤΛ6-ΝΗΑ) περί ένταξης του Έργου με τίτλο « Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Ασφένδου έως δεξαμενή Καλλικράτη Δήμου Σφακίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το με αριθμό 21.704/222-7-2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο δανειακή

Σχετικα αρχεια σε zip εδω

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων