Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 3 με τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες - Εργασίες» στο πλαίσιο του Έργου « Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές του Δήμου Σφακίων μετά τη θεομηνία των 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 (καταιγίδα ΩΚΕΑΝΙΣ)», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (ΟΠΣ 5202268).
Αριθμ. Πρωτ.: 441367

Σχετικο αρχειο εδω

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-08-2023.

Σχετικά αρχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Εν μέσω δύσκολων καιρών ,όπου η έννοια της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού και της προσφοράς αποκτά ιδιαίτερο νόημα, πράξεις όπως αυτή που θα αναφέρουμε αξίζουν το θαυμασμό και τις ευχαριστίες μας! Αναφερόμαστε στη δωρεά που πραγματοποίησε η κ.Αικατερίνη Μπολιώτη- Τσιριντάνη στο δημοτικό σχολείο Βουβά Σφακίων, ύψους 50.000 ευρώ, προκειμένου το χρηματικό ποσό να διατεθεί ως εξής, μέχρι εξαντλήσεως του: Κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να δίνεται ως βραβείο, το χρηματικό ποσό των χιλίων ( 1.000 ) ευρώ στον καλύτερο μαθητή/ καλύτερη μαθήτρια της ΣΤ τάξης Δημοτικού ,δηλ στο μαθητή/ μαθητρια που θα συγκεντωσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Το παραπάνω βραβείο ,που ονομάζεται " βραβείο Αικατερίνης Μπολιώτη", θα ανακοινώνεται στους μαθητές του σχολείου κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, προκειμένου να λειτουργεί ως κίνητρο αριστείας και ανάπτυξης ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.

Η προσφορά της κ.Μπολιώτη στο σχολείο του χωριού καταγωγής της , μας συγκινεί και μας γεμίζει ευγνωμοσύνη απέναντι της. Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να είναι γερή και να απολαμβάνει τους κόπους και τη προσφορά της!

Με εκτίμηση Αφροδίτη Σφηνιά Αντιδήμαρχος Σφακιών

Αργυρώ Καρτσωνάκη Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Βουβά Σφακίων

δημοτικο βουβα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. Αριθμός απόφασης 38/2023. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24%». Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1436/9-6-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩ Εκτιμώμενης αξίας 1.175.000,00 Ευρώ Χωρις ΦΠΑ. 24% »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος

4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»,i με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» με την με ΑΠ 10153 / 22 – 10 – 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ1Η46ΜΤΛ6-ΝΗΑ) περί ένταξης του Έργου με τίτλο « Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Ασφένδου έως δεξαμενή Καλλικράτη Δήμου Σφακίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το με αριθμό 21.704/222-7-2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο δανειακή

Σχετικα αρχεια σε zip εδω

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
 3. Βοήθεια στους σεισμόπληκτους
 4. Ανακοίνωση διακοπή ρεύματος 17/02/2023
 5. ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 6. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2022 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 7. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΧ1-2022 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. 5 ΜΗΝΩΝ
 8. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 9. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 12. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σ.Φ.Η.Ο. (Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων)
 13. ΓΙΟΡΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΗΣ ΠΙΤΑΣ 2022
 14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023
 15. 5. Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου-1
 16. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022-2023
 17. ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
 18. ΓΙΟΡΤΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ 2022
 19. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων