Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

       

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                        Χώρα Σφακίων,10/01/2022   

   2022

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ: 21

 

 

ΠΡΟΣ :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1) Αθητάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, 2) Γερωνυμάκη Γεώργιο του Σταύρου, 3) Ζερβό Ιωάννη του Ιωάννη, 4) Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου, 5) Μπολιώτη Ιωάννη του Ιωσήφ, 6) Νικολουδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7) Παπαδόσηφο Ιωάννη του Νικολάου, 8) Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο του Παύλου, 9) Σοφούλη Πέτρο του Χρήστου, 10) Σταματάκη Παύλο του Στυλιανού, 11) Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ, 12) Χιωτάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ.

                                             

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                         Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ».

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Χώρας Σφακίων την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 10.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σας γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή RAPID TEST) τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων.

 

                                                                                                                                                     Η Προεδρεύων σύμβουλος

           

                                                                                                                                                                Σφηνιά Αφροδίτη

                                                                                           

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ» πατήστε εδώ 

 1. Ορισμός Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Δήμου Σφακίων
 2. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ»
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 4. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 5. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2021 Για Πρόσληψη Προσωπικού Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
 6. Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων
 7. Απόφαση Π.Ε. Χανίων σχετικά με απαγορεύσεις σε προβλέψεις κινδύνου πυρκαγιάς
 8. Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σφακίων
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 10. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «Υπηρεσία Επαναλειτουργίας – Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρού Σφακίων -Προμήθεια Ανταλλακτικών –Εξοπλισμού»
 11. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ
 12. προκήρυξη 2 υποτροφιών κληροδοτήματος Ϊωσήφ Παπαδόπετρου
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ
 14. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ
 15. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου"
 16. Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος
 17. Πρόσκληση για διαπραγμάτευση του έργου ''κατασκευή αναψυκτηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων – γήπεδα στο Φραγκοκάστελλο Δήμου Σφακίων
 18. ΚΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2020
 19. Ανακοίνωση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» ακ. έτους 2018-2019

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων