Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο ακόλουθος σύνδεσμος:

 

 

https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82- %CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82- %CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

       

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                        Χώρα Σφακίων,10/01/2022   

   2022

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ: 21

 

 

ΠΡΟΣ :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1) Αθητάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, 2) Γερωνυμάκη Γεώργιο του Σταύρου, 3) Ζερβό Ιωάννη του Ιωάννη, 4) Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου, 5) Μπολιώτη Ιωάννη του Ιωσήφ, 6) Νικολουδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7) Παπαδόσηφο Ιωάννη του Νικολάου, 8) Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο του Παύλου, 9) Σοφούλη Πέτρο του Χρήστου, 10) Σταματάκη Παύλο του Στυλιανού, 11) Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ, 12) Χιωτάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ.

                                             

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                         Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ».

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Χώρας Σφακίων την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 10.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σας γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή RAPID TEST) τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων.

 

                                                                                                                                                     Η Προεδρεύων σύμβουλος

           

                                                                                                                                                                Σφηνιά Αφροδίτη

                                                                                           

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ» πατήστε εδώ 

Page 1 of 99

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων