ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ

            23 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
 1. Την αριθ.    13 και 20/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων        με   την   οποία   ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019   ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Σφακίων

Α. Για τους Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια:

 

Ι. Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ"

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΣΗΦ ως υποψήφιος Δήμαρχος,

ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1 ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

2 ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3 ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4 ΒΥΖΗΡΑΚΗ ΝΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ

5 ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

6 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

7 ΓΛΥΜΕΝΑΚΗ –ΚΡΙΑΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΠΟΥΧΛΗ ΜΑΝΩΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

9 ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

10 ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ

11 ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

12 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΤΣΑΠΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

15 ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

16 ΣΗΦΑΛΟΥΔΑΚΗ   ΑΘΗΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

17 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

18 ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΣΗΦ

19 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

20 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2 ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

3 ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΚΟΠΑΣΑΚΗ ΕΥΜΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

4 ΖΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

5 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

6 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7 ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

8 ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

9 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ

10 ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ

11 ΜΠΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ

12 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ

13 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14 ΠΛΥΜΑΚΗ ΠΟΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

15 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

16 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΙΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

17 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ

18 ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

19 ΨΑΡΑΚΗ ΠΟΠΟΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΣΗΦ

ΙΙ. Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας Πατσιανού.

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ",

στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 2. ΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΜΑΛΙΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΩΝ", στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΖΥΜΒΡΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ
 2. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 3. ΚΑΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΑΟΥΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας Ανωπόλεως .

 
 
 
 

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ",

στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΚΡΙΑΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
 3. ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΤΖΟΝ ΓΙΟΛΕ ΚΡΙΣΤΕΛ (GIOLE KRISTEL) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΣΕΪΜΕΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
 5. ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΩΝ" στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΣΗΦ
 2. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 3. ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΚΡΙΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας Ασκύφου .

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ",

στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΒΑΪΛΑΚΗΣ (ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ
 2. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
 3. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΒΥΖΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΣΗΦ

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΩΝ" στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 1. ΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
 3. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΣΗ
 4. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΙΙΙ. Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινοτήτων

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Ασφένδου

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Ίμπρου

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
 2. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Σκαλωτής

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Χώρας Σφακίων

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ

2.ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Αγίας Ρουμέλης

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ
 2. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο τους κάτωθι υποψήφιους προέδρους κοινότητας, ήτοι:

 1. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 103989/04-05-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αύγουστος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων