ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α.- ΕΣΟΔΑ

α/α

Περιγραφή Εσόδου

Ποσόν

 

Α.1

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296017-62                      

14.868,21 €                        

Α.2

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296161-09

                     2,20 €

Α.3

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 489/296190-38

                   13,46 €

Α.4

Μετρητά ταμείου

0

Α.5

Κέρδη από μερίσματα μετοχών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)                                

5.677,73 €                                                                    

Α.6

Χορηγία από Ωνάσειο Ίδρυμα

16.066,66€

Α.7

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ                                                                                                      

1,73€                                                                                                                                                    

     

Σ.Α - Σύνολο Εσόδων                                                                                                      

36.629,99€

Β.- ΕΞΟΔΑ

α/α

Περιγραφή Εξόδου

Ποσόν

Β.1

Βραβεύσεις - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Μαθητών και Φοιτητών                          

0

Β.1.1

Εφάπαξ χρηματικά βραβεία

0

Β.2

Επιμόρφωση Μαθητών

26.270,20 €                        

Β.2.1

Μαθήματα Πληροφορικής

1.370,20 €                                                

Β.2.2

Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου

24.900 €

Β.3

Μνημόσυνο και Εκδηλώσεις Μνήμης Γ.Ξενουδάκη

1.000 €

Γ.4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                        

67,26 €

Σ.Β - Σύνολο Εξόδων

                                                                                               27.337,46 €                                                  

Γ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Περιγραφή

Ποσόν

Σ.Α - Σύνολο Εσόδων

36.629,99 €

Σ.Β -Σύνολο Εξόδων

27.337,46 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9.292,53 €

Αύγουστος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Go to top

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων