ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

Ο Δήμαρχος Σφακίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 001

 ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 002

 

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 004ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 003

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 004

 

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 005

 

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 006

 

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 007

ΚΑΥΣΙΜΑ Προκήρυξη Σύμβασης 23PROC012889866 1 008

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων