Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σφακίων για τη περίοδο 2024-2025

Παρακαλώ όπως δείτε τα ακόλουθα αρχεία: 

Περίληψη διακήρυξης, Διακήρυξη, Έγκριση διακήρυξης από Δ.Ε. Σφακίων, Έγγραφο 1, Έγγραφο 2