ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους.

  Στο Δήμο Σφακίων θα προσληφθούν συνολικά 12 άτομα και συγκεκριμένα:

1 Δ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
1 Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
7 Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  1. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  1. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.