ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΞΕΝΟΥΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Χώρα Σφακίων 16/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΞΕΝΟΥΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 παρ.3 άρθρο 56 και στη συνέχεια με την υπ.αριθ. 52/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τα κριτήρια για την χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους φοιτητές έχει οριστεί το ποσό των 10.000€ να κατανεμηθεί ισόποσα σε όσους φοιτητές πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Όλοι οι φοιτητές-σπουδαστές να είναι δημότες Σφακίων με Σφακιανή καταγωγή,
  2. Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος ακαδ.έτους 2013-2014.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Εκδίδεται από το Δήμο Σφακίων).
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 ή αντίγραφο Ε1 όπου θα ισχύει η παρακάτω προϋπόθεση:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30,000 €) προσαυξανόμενο κατά τρείς χιλιάδες (3,000 €) για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να προσκομιστούν έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δήμου Σφακίων: 28253-40021, fax:28253-40017

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα έχουν μόνον ενεργοί φοιτητές κρατικών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι ενώ δεν δικαιούνται το παραπάνω χρηματικό βραβείο οι  φοιτητές των οποίων έχει παρέλθει το 50% της παράτασης του χρόνου σπουδών καθώς και όσοιείναι φοιτητές μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών ή ΙΕΚ, ιδιωτικών κολλεγίων και ανοικτών Πανεπιστημίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων