Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Χώρα Σφακίων,04/09/2019       2019

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                          Αριθμ. Πρωτ: 3276

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

 

                 ΠΡΟΣ :

 

  1. Το Δήμαρχο Σφακίων: Χιωτάκη Μανούσο του Ιωσήφ
  2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Αθητάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, 2) Γερωνυμάκη Γεώργιο του Σταύρου, 3) Ζερβό Ιωάννη του Ιωάννη, 4) Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου, 5) Μπολιώτη Ιωάννη του Ιωσήφ, 6) Νικολουδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7) Ορφανουδάκη Εμμανουήλ του Παύλου, 8) Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο του Παύλου,

9) Σοφούλη Πέτρο του Χρήστου, 10) Σταματάκη Παύλο του Στυλιανού, 11) Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ, 12) Χιωτάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ, 13) Ψαρουδάκη Σταύρο του Στυλιανού.

                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Σφακίων την 8.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής

, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

                                                                             

                                                                                    Η Προεδρεύων σύμβουλος

          

 

                                                                                               Σφηνιά Αφροδίτη

 

      

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων